Vegetable Garden

Tái chế chai nhựa trồng tháp rau cải thìa | Rec-plastic bottle to grow green pakchoi vegetable tower

Tái chế chai nhựa trồng tháp rau cải thìa | Recycle plastic bottles to grow green pakchoi vegetable tower

Chỉ cần chai nhựa, vài miếng gỗ là ta có thể làm 1 tháp rau cải thìa thật tuyệt đẹp cho vườn rau lung linh nhà bạn rồi. Nào cùng Home & Garden bắt tay cùng làm nào 🙂

Products You May Like

Articles You May Like

මහන්සියට ලැබුණු වටින තෑග්ග || Harvesting Fresh Vegetables & Fruits From My Garden
How to know when to Harvest Potatoes | Gardening for Beginners
36 Gorgeous and Creative Flower Bed Ideas to Try | garden ideas
Gardening for beginners 🙌 How to install Trellis in Vegetable Garden | homestead Florida 🥵
Queen’s Gardening Tips | CweepyPostcards FEB 2022 (2/4)

Leave a Reply

Your email address will not be published.